Δράσεις SupportCY

Προσφορά μέσω συνεργασιών

Το SupportCY είναι η μεγαλύτερη κοινή επένδυση για τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου στην Κύπρο. Σηματοδοτεί μια εταιρική σχέση που στοχεύει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων με στοχευμένες δράσεις. Μέσω του δικτύου SupportCY, η Τράπεζα Κύπρου ενεργεί σε συνεργασία με άλλα μέλη-συνεργάτες σε μια κοινή προσπάθεια στήριξης της κοινωνίας, στη βάση όλων των στρατηγικών πυλώνων Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας.