Μεταφέρω & Πληρώνω – Σε Άλλη Τράπεζα

 Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να προχωρήσετε σε μεταφορά χρημάτων (σε οποιοδήποτε νόμισμα), σε λογαριασμό άλλης τράπεζας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων (αγαπημένων) για μελλοντική χρήση και επιλογής δικαιούχου μέσω υφιστάμενης λίστας δικαιούχων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση προτύπων εδώ.

Κατά τη διεκπεραίωση μιας μεταφοράς που καταχωρήθηκε μέσω της συναλλαγής ‘άλλη τράπεζα’, το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία δικαιούχου και Τράπεζας. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα για μελλοντική επανάληψη της συναλλαγής.

Δυνατότητα για δημιουργία μεταφορών SEPA όπου ισχύουν μειωμένες χρεώσεις. Δείτε τις Προμήθειες & Χρεώσεις 

Προϋποθέσεις για SEPA πληρωμές

 • Το νόμισμα της εντολής πληρωμής πρέπει να είναι σε Ευρώ.
 • Τα έξοδα  πρέπει να καθορίζονται πάντα ως «Shared».
 • Η ημερομηνία αξίας δεν πρέπει να είναι Same Day και η εντολή πληρωμής πρέπει να καταχωρείται πριν από το επίσημο cut-off της τράπεζας.
 • Η τράπεζα του δικαιούχου να βρίσκεται σε χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να συμμετέχει στο σχέδιο SEPA.
 • Να καταχωρείται έγκυρο IBAN του δικαιούχου στην εντολή πληρωμής.

Γενικές Πληροφορίες

 • Η μεταφορά θα διεκπεραιωθεί με μειωμένες χρεώσεις μέσω SEPA, νοουμένου ότι πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια (δείτε πιο πάνω) ή μέσω άλλου συστήματος π.χ. SWIFT με κανονικές χρεώσεις
 • Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για το έμβασμα, θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή μέσω Μηνύματος (δείτε την επιλογή Μήνυμα για περισσότερες πληροφορίες)
 • H Εκτέλεση της οδηγίας για πληρωμή υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank  καθώς και στη Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου ΔΕ ΛΤΔ και των πελατών της, που είναι ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/64/EC (Payment Services Directive) και αφορά τις  Υπηρεσίες Πληρωμών στην Ευρωπαϊκή αγορά. 

Διαδικασία 

 • Από λογαριασμό: Επιλέξτε ανάλογα
 • Επιλογή: επιλέξτε "άλλη Τράπεζα"
 • Στοιχεία δικαιούχου: Καταχωρήστε το όνομα του Δικαιούχου. Σε περίπτωση που έχετε ήδη διεκπεραιώσει μεταφορά σε άλλη τράπεζα είτε μέσω του Internet Banking είτε μέσω Καταστήματος της Τράπεζας, εμφανίζεται λίστα δικαιούχων για να επιλέξετε ανάλογα.
 • Διεύθυνση δικαιούχου: Καταχωρήστε τη διεύθυνση του δικαιούχου. Για πλερωμές σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συστήνεται η καταχώρηση της φυσικής διεύθυνσης του δικαιούχου (χρησιμοποιείστε τουλάχιστο δύο γραμμές). 
 • Αριθμός λογαριασμού / IBAN: Καταχωρήστε τον Αριθμό Λογαριασμού ή IBAN του δικαιούχου χωρίς κενά, ή επιλέξτε από την υφιστάμενη λίστα. Ο αριθμός IBAN είναι απαραίτητος για όλα τα εμβάσματα προς χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και προς χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει τη χρήση ΙΒΑΝ (SEPA countries). Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί ΙΒΑΝ για τις πιο πάνω περιπτώσεις, εφαρμόζονται επιπρόσθετες Προμήθειες & Χρεώσεις
 • SWIFT/BIC
 • Επιλογή Τράπεζας (από υφιστάμενη λίστα)  

Σε περίπτωση που έχετε ήδη διεκπεραιώσει έμβασμα είτε μέσω του Internet    Banking ή μέσω Καταστήματος της Τράπεζας, εμφανίζεται λίστα τραπεζών για να επιλέξετε ανάλογα. Επιλέξτε ‘Νέα Τράπεζα’ για να καταχωρήσετε τα στοιχεία μιας Τράπεζας που δεν είναι στη λίστα. 

 • Καταχώρηση κωδικού 

Καταχωρήστε τον κωδικό SWIFT/BIC της τράπεζας του δικαιούχου και πατήστε το εικονίδιο για επιβεβαίωση και συμπλήρωση των στοιχείων της Τράπεζας στα αντίστοιχα πεδία.         

 • Αναζήτηση κωδικού

        Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε το SWIFT/BIC, πατήστε το εικονίδιο για να κάνετε έρευνα. Επιλέξτε κατά πόσο η έρευνα θα γίνει με τον κωδικό SWIFT BIC, τον Εθνικού Κωδικού Τράπεζας  ή την Ονομασία Τράπεζας. Ανάλογα με την επιλογή σας εμφανίζονται τα αντίστοιχα πεδία έρευνας.

Αναζήτηση: πατήστε Ψάχνω, αφού καταχωρήσετε τα στοιχεία με τα οποία επιθυμείτε να κάνετε την έρευνα SWIFT/BIC.

π.χ. Αναζήτηση με SWIFT/BIC: Καταχώρηση BCYP. Εμφανίζονται αποτελέσματα με όλους τους κωδικούς SWIFT που περιλαμβάνουν το BCYP.

Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα από την επιλογή σας και Φύλαξη για να μεταφερθούν τα δεδομένα στη συναλλαγή σας. 

 • Επιπρόσθετα Στοιχεία Καταστήματος: Προαιρετικό πεδίο (διαθέσιμο μόνο όταν η Τράπεζα δικαιούχου είναι στην Κίνα ή Ινδία ή Φιλιππίνες).  Καταχωρήστε πρόσθετες πληροφορίες σε περίπτωση  που δεν μπορείτε να εντοπίσετε το συγκεκριμένο Κατάστημα της Τράπεζας του Δικαιούχου μέσω της Αναζήτησης
 • Ποσό και νόμισμα: Εισαγάγετε το ποσό και το νόμισμα της συναλλαγής
 • Χρεώσεις: Επιλέξτε αν επιθυμείτε τα έξοδα της συναλλαγής να χρεωθούν από το λογαριασμό του Εντολέα (OUR), το λογαριασμό του Δικαιούχου (BEN) ή από κοινού (SHA). Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω από την κάθε επιλογή για να δείτε περισσότερες πληροφορίες
 • Χρεώσεις από: Προαιρετικό πεδίο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε η Προμήθεια να χρεωθεί σε άλλο συνδεδεμένο λογαριασμό, επιλέξτε ανάλογα
 • Ημερομηνία Εκτέλεσης: Ημερομηνία εκτέλεσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία χρεώνεται που έχετε επιλέξει. Αρχικά, εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία (αν είναι εργάσιμη) ή η αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα. Επιλέξτε μελλοντική ημερομηνία μέσω του εικονιδίου blobid3.png. Επιβεβαιώστε ότι η ημερομηνία αξίας είναι αυτή που επιθυμείτε
 • Ημερομηνία Αξίας: Ημερομηνία αξίας θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία το ποσό είναι διαθέσιμο στην Τράπεζα του δικαιούχου (ίση ή μεγαλύτερη της Ημερομηνίας Εκτέλεσης). Αρχικά, εμφανίζεται ημερομηνία δύο μέρες μετά την ημερομηνία αξίας της συναλλαγής. Σε περίπτωση που το νόμισμα της συναλλαγής είναι σε Ευρώ με δικαιούχο Τράπεζα σε χώρα που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πληρωμών PSD (Payment Service Directive), η ημερομηνία αξίας μειώνεται από 2 εργάσιμες μέρες στην επόμενη εργάσιμη μέρα χωρίς επιπλέον κόστος. 

Σε περίπτωση που αλλάξετε την ημερομηνία εκτέλεσης, επιβεβαιώστε ότι η ημερομηνία αξίας είναι αυτή που επιθυμείτε.Πληρωμές  με Ημερομηνία Αξίας ίση με την Ημερομηνία Εκτέλεσης, επιβαρύνονται με επιπρόσθετες Χρεώσεις

 • Πληροφορίες Μεταφοράς: Καταχωρήστε την περιγραφή για τη μεταφορά με λατινικούς χαρακτήρες π.χ.Invoice 123456.  Η περιγραφή θα εμφανίζεται στο Ιστορικό Κινήσεων (Activity) και στην Κατάσταση (Statement) του λογαριασμού που χρεώνεται και θα σταλεί ως πληροφορία στην τράπεζα του δικαιούχου
 • Συνοδευτικά έγγραφα: Η επισύναψη δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για εμβάσματα άνω των EUR 50.000. Μπορείτε να «φορτώσετε» τα έγγραφα μέσω των κουμπιών Επιλογή Αρχείου και Φόρτωση
 • Πληροφορίες επικοινωνίας: Προαιρετικό πεδίο. Καταχωρήστε τηλέφωνο επικοινωνίας για χρήση σε περίπτωση που η Τράπεζα χρειάζεται πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το έμβασμα 
 • Αποστολή απόδειξης: Προαιρετικό πεδίο. Καταχωρήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) ή φαξ στην οποία επιθυμείτε να παραλάβετε αντίγραφο της συναλλαγής
 • Καταχώρηση: πατήστε για να υποβάλετε τη συναλλαγή
 • Επιβεβαίωση: πατήστε για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Digipass Code: Εισαγάγετε έναν κωδικό digipass (εάν απαιτείται)
 • Αριθμός συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει ένα μήνυμα με την κατάσταση και τον αριθμό της συναλλαγής. Πατήστε στον αριθμό συναλλαγής για να δείτε λεπτομέρειες της συναλλαγής 

Για πληρωμές σε Ρούβλια,  πρέπει επιπρόσθετα να συμπληρωθούν τα πιο κάτω: 

 • VOCode:Καταχωρήστε ανάλογα
 • BIK: Καταχωρήστε ανάλογ. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση που η Δικαιούχος Τράπεζα είναι στην Ρωσία
 • Correspondent account: Καταχωρήστε ανάλογα. Οι λογαριασμοί αυτοί αρχίζουν με /3010  (εμφανίζεται αυτόματα ως τιμή του πεδίου) ή /3011 και αποτελούνται από 21 ψηφία
 • INN: Καταχωρήστε ανάλογα. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση που η Δικαιούχος Τράπεζα είναι στην Ρωσία


Αρχική