Μεταφορές & Πληρωμές - Έμβασμα

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να προβείτε σε μεταφορά χρημάτων (σε οποιοδήποτε νόμισμα), σε λογαριασμό άλλης τράπεζας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων (templates) για μελλοντική χρήση και επιλογής δικαιούχου μέσω υφιστάμενης λίστας δικαιούχων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση προτύπων εδώ.

Κατά τη διεκπεραίωση ενός εμβάσματος που καταχωρήθηκε μέσω της συναλλαγής ‘Έμβασμα’, το σύστημα αποθηκεύει τις πληροφορίες του εμβάσματος (στοιχεία δικαιούχου και Τράπεζας). Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα σε μελλοντική χρήση της συναλλαγής.

Δυνατότητα για δημιουργία εμβασμάτων SEPA όπου ισχύουν μειωμένες χρεώσεις. Δείτε τις Προμήθειες & Χρεώσεις.

Προϋποθέσεις για SEPA πληρωμές

 • Το νόμισμα της εντολής πληρωμής πρέπει να είναι σε Ευρώ.
 • Τα έξοδα  πρέπει να καθορίζονται πάντα ως «Shared».
 • Η ημερομηνία αξίας δεν πρέπει να είναι Same Day και η εντολή πληρωμής πρέπει να καταχωρείται πριν από το επίσημο cut-off της τράπεζας.
 • Η τράπεζα του δικαιούχου να βρίσκεται σε χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να συμμετέχει στο σχέδιο SEPA.
 • Να καταχωρείται έγκυρο IBAN του δικαιούχου στην εντολή πληρωμής.

Γενικές Πληροφορίες

 • Η μεταφορά θα διεκπεραιωθεί με μειωμένες χρεώσεις μέσω SEPA, νοουμένου ότι πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια (δείτε πιο πάνω) ή μέσω άλλου συστήματος π.χ. SWIFT με κανονικές χρεώσεις
 • Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για το έμβασμα, θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή μέσω Μηνύματος (δείτε την επιλογή Μήνυμα για περισσότερες πληροφορίες)
 • Η καταχώρηση  νέου εμβάσματος, επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές συναλλάγματος για το νόμισμα της συναλλαγής
  • H Εκτέλεση της οδηγίας για πληρωμή υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank  καθώς και στη Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου ΔΕ ΛΤΔ και των πελατών της, που είναι ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/64/EC (Payment Services Directive) και αφορά τις  Υπηρεσίες Πληρωμών στην Ευρωπαϊκή αγορά.

 Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση 

 • Επιλογή Λογαριασμού (Εντολέα): Επιλέξτε ανάλογα
 • Στοιχεία Εντολέα: Προαιρετικό πεδίο. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός που θα χρεωθεί είναι κοινός λογαριασμός, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους δικαιούχους του λογαριασμού, ο οποίος θα φαίνεται ως Εντολέας της συναλλαγής
 • Χρέωση Εξόδων: Προαιρετικό πεδίο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε η Προμήθεια να χρεωθεί σε άλλο συνδεδεμένο λογαριασμό, επιλέξτε ανάλογα
 • Κάλυψη ανεπαρκούς υπολοίπου από λογαριασμό: Προαιρετικό πεδίο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό που θα χρεωθεί, μπορείτε να καταχωρήσετε οποιοδήποτε άλλο συνδεδεμένο λογαριασμό για να καλύψετε τη διαφορά και να διασφαλίσετε την ομαλή διεκπεραίωση του εμβάσματος
 • Απόδειξη στο φαξ: Προαιρετικό πεδίο. Καταχωρήστε το φαξ στο οποίο επιθυμείτε να παραλάβετε αντίγραφο της συναλλαγής 
 • Απόδειξη στο e-mail: Προαιρετικό πεδίο. Καταχωρήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) στην οποία επιθυμείτε να παραλάβετε αντίγραφο της συναλλαγής 
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Προαιρετικό πεδίο. Καταχωρήστε τηλέφωνο επικοινωνίας για χρήση σε περίπτωση που η Τράπεζα χρειάζεται πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το έμβασμα 
 • Όνομα Δικαιούχου : Καταχωρήστε το όνομα του Δικαιούχου. Σε περίπτωση που έχετε ήδη διεκπεραιώσει έμβασμα είτε μέσω του Internet Banking είτε μέσω Καταστήματος της Τράπεζας, εμφανίζεται λίστα δικαιούχων για να επιλέξετε ανάλογα 
 • Διεύθυνση Δικαιούχου:  Καταχωρήστε τη διεύθυνση του δικαιούχου. Για εμβασμάτα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συστήνεται η καταχώρηση της φυσικής διεύθυνση του δικαιούχου (χρησιμοποιείστε τουλάχιστο δύο γραμμές). 
 • Αριθμός Λογαριασμού / IBAN: Καταχωρήστε τον Αριθμό Λογαριασμού ή IBAN του δικαιούχου χωρίς κενά, ή επιλέξτε από την υφιστάμενη λίστα. Ο αριθμός IBAN είναι απαραίτητος για όλα τα εμβάσματα προς χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και προς χώρες οι οποίες  έχουν υιοθετήσει τη χρήση ΙΒΑΝ (SEPA countries). Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί ΙΒΑΝ για τις πιο πάνω περιπτώσεις, εφαρμόζονται επιπρόσθετες Προμήθειες & Χρεώσεις
 • SWIFT/BIC:

           Επιλογή Τράπεζας (από υφιστάμενη λίστα)       

          Σε περίπτωση που έχετε ήδη διεκπεραιώσει έμβασμα είτε μέσω του Internet    Banking ή μέσω Καταστήματος της Τράπεζας, εμφανίζεται λίστα τραπεζών για να επιλέξετε ανάλογα. Επιλέξτε ‘Νέα Τράπεζα’ για να καταχωρήσετε τα στοιχεία μιας Τράπεζας που δεν είναι στη λίστα.

            Καταχώρηση κωδικού

           Καταχωρήστε τον κωδικό SWIFT/BIC της τράπεζας του δικαιούχου και κάντε κλικ στο εικονίδιο   για επιβεβαίωση και συμπλήρωση των στοιχείων της Τράπεζας στα αντίστοιχα πεδία

          Αναζήτηση κωδικού

        Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε το SWIFT/BIC, κάντε κλικ στο εικονίδιο   για να κάνετε έρευνα. Επιλέξτε κατά πόσο η έρευνα θα γίνει με τον κωδικό SWIFT BIC, του Εθνικού Κωδικού Τράπεζας  ή την Ονομασία Τράπεζας. Ανάλογα με την επιλογή σας εμφανίζονται τα αντίστοιχα πεδία έρευνας.

Αναζήτηση: Κάντε κλικ στο Αναζήτηση, αφού καταχωρήσετε τα στοιχεία με τα οποία επιθυμείτε να κάνετε την έρευνα SWIFT/BIC.

π.χ. Αναζήτηση με SWIFT/BIC: Καταχώρηση BCYP. Εμφανίζονται αποτελέσματα με όλους τους κωδικούς SWIFT που περιλαμβάνουν το BCYP.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  δίπλα από την επιλογή σας για να μεταφερθούν τα δεδομένα στη συναλλαγή σας.

 • Επιπρόσθετα Στοιχεία Καταστήματος: Προαιρετικό πεδίο (διαθέσιμο μόνο όταν η Τράπεζα δικαιούχου είναι στην Κίνα ή Ινδία ή Φιλιππίνες).  Καταχωρήστε πρόσθετες πληροφορίες σε περίπτωση  που δεν μπορείτε να εντοπίσετε το συγκεκριμένο Κατάστημα της Τράπεζας του Δικαιούχου μέσω της Αναζήτησης
 •  Ποσό: Καταχωρήστε το ποσό και επιλέξτε το νόμισμα της συναλλαγής 
 • Έξοδα: Επιλέξτε αν επιθυμείτε τα έξοδα της συναλλαγής να χρεωθούν από το λογαριασμό του Εντολέα (OUR), το λογαριασμό του Δικαιούχου (BEN) ή από κοινού (SHA). Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω από την κάθε επιλογή για να δείτε περισσότερες πληροφορίες
 • Ημερομηνία Αξίας: Ημερομηνία αξίας θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία το ποσό είναι διαθέσιμο στην Τράπεζα του δικαιούχου (ίση ή μεγαλύτερη της Ημερομηνίας Εκτέλεσης). Αρχικά, εμφανίζεται ημερομηνία δύο μέρες μετά την ημερομηνία αξίας της συναλλαγής. Σε περίπτωση που το νόμισμα της συναλλαγής είναι Ευρώ με δικαιούχο Τράπεζα εντός του ΕΟΧ, η ημερομηνία αλλάζει και εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης. Σε περίπτωση που αλλάξετε την ημερομηνία εκτέλεσης, επιβεβαιώστε ότι η ημερομηνία αξίας είναι αυτή που επιθυμείτε. Εμβάσματα με Ημερομηνία Αξίας ίση με την Ημερομηνία Εκτέλεσης, επιβαρύνονται με επιπρόσθετες Χρεώσεις
 • Ημερομηνία Εκτέλεσης: Ημερομηνία εκτέλεσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία χρεώνεται που έχετε επιλέξει. Αρχικά, εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία (αν είναι εργάσιμη) ή η αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα. Επιλέξτε μελλοντική ημερομηνία μέσω του εικονιδίου  . Επιβεβαιώστε ότι η ημερομηνία αξίας είναι αυτή που επιθυμείτε
 • Λεπτομέρειες Μεταφοράς: Καταχωρήστε την περιγραφή για τη μεταφορά με λατινικούς χαρακτήρες π.χ.Invoice 123456.  Η περιγραφή θα εμφανίζεται στο Ιστορικό Κινήσεων (Transaction History) και στην Κατάσταση Κίνησης (Statement) του λογαριασμού που χρεώνεται και θα σταλεί ως πληροφορία στην τράπεζα του δικαιούχου
 • Επισύναψη Δικαιολογητικών: Η επισύναψη δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για εμβάσματα άνω των EUR 50.000. Μπορείτε να «φορτώσετε» τα έγγραφα μέσω των κουμπιών Επιλογή Αρχείου και Φόρτωση
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Για εμβάσματα σε Ρούβλια,  πρέπει επιπρόσθετα να συμπληρωθούν τα πιο κάτω:

 • VOCode:Καταχωρήστε ανάλογα
 • BIK: Καταχωρήστε ανάλογ. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση που η Δικαιούχος Τράπεζα είναι στην Ρωσία
 • Correspondent account: Καταχωρήστε ανάλογα. Οι λογαριασμοί αυτοί αρχίζουν με /3010  (εμφανίζεται αυτόματα ως τιμή του πεδίου) ή /3011 και αποτελούνται από 21 ψηφία
 • INN: Καταχωρήστε ανάλογα. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση που η Δικαιούχος Τράπεζα είναι στην Ρωσία

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική