Μεταφορές & Πληρωμές - Μαζικές Πληρωμές

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να διεκπεραιώσετε μαζικά διάφορα είδη συναλλαγής, με την φόρτωση αρχείου σε συγκεκριμένες προδιαγραφές που δίνονται από την Τράπεζα.

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας

Σημαντικές πληροφορίες

 • Μπορούν να αποσταλούν ένα ή περισσότερα αρχεία ανά ημέρα
 • Για χρέωση, μπορούν να καταχωρηθούν στο αρχείο όλοι οι συνδεδεμένοι λογαριασμοί με πλήρη πρόσβαση. Εφαρμόζονται οι κανόνες των χρηματικών συναλλαγών του Internet Banking
 • Μπορούν να καταχωρηθούν συναλλαγές με τρέχουσα ή μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης
 • Το αρχείο υποστηρίζει τα πλείστα είδη συναλλαγών που είναι διαθέσιμα στο Internet Banking της Τράπεζας:
  • Μεταφορές Μεταξύ Συνδεδεμένων
  • Μεταφορές σε πελάτες Τράπεζας Κύπρου
  • Μεταφορές σε Τοπικές Τράπεζες
  • Έμβασμα
 • Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις προδιαγραφές των αρχείων Μαζικών Πληρωμών, καθώς και πληροφορίες για το XML Εργαλείο Μετατροπής

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση 

 • Επιλογή αρχείου: Επιλέξετε το αρχείο μαζικών πληρωμών που βρίσκεται στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open)
 • Φόρτωση: Κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται μετά την επιλογή αρχείου
 • Κωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό Digipass  
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ στο κουμπί για να φορτωθούν οι συναλλαγές του αρχείου στο σύστημα της Τράπεζας
 • Μηνύματα: Μετά τη φόρτωση του αρχείου, γίνεται έλεγχος των συναλλαγών και τα αποτελέσματα αποστέλλονται με μήνυμα μέσω της ομώνυμης συναλλαγής. Επιλέξτε το μήνυμα με τίτλο το όνομα του αρχείου που φορτώσατε.Το μήνυμα περιέχει πληροφορίες για τις συναλλαγές και λεπτομέρειες για τους λόγους απόρριψης των συναλλαγών (αν υπάρχουν). Οι συναλλαγές αυτές θα πρέπει να ξαναφορτωθούν αφού γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις. Οι υπόλοιπες συναλλαγές (που έγιναν αποδεκτές), εμφανίζονται στις Συναλλαγές για Έγκριση και θα πρέπει να τύχουν των απαιτούμενων εγκρίσεων για να αποσταλούν στην Τράπεζα για τελική διεκπεραίωση.
 • H κατάσταση της κάθε συναλλαγής, είναι διαθέσιμη στην επιλογή Κατάσταση Συναλλαγών

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική